ətlik

ətlik
sif. Kəsilmək (əti yeyilmək) üçün saxlanılan. Ətlik mal. – Öküzün cütə getməyənini ətlik adına satarlar. (Ata. sözü). Qorxum budur ki, bu çalhaçalda Talıb pristav sizin bu ala öküzü də, üstəlik hələ mənim bu yabımı da qoşuna ətlik adına versin. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Tlik — 40° 24′ 00″ N 43° 37′ 00″ E / 40.4, 43.616667 …   Wikipédia en Français

  • Tlik — Infobox Settlement official name =Tlik Թլիկ native name = pushpin mapsize =150px subdivision type = Country subdivision name = Armenia subdivision type1 = Marz (Province) subdivision name1 =Aragatsotn leader title = leader name = established… …   Wikipedia

  • tlik tilik — interj. imituojamas koks skambėjimas: Tilviko tošis tlik tilik! rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ətlik-piylik — sif. k. t. Ət və piy verən, ət və piy əldə etmək üçün saxlanılan. Ətlikpiylik donuz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətlik-südlük — sif. k. t. Ət və süd verən, ət və süd əldə etmək üçün saxlanılan. Ətliksüdlük camış …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəhmətlik — is. 1. Adı çəkilməyərək nəzərdə tutulan ölmüş şəxs; mərhum. Rəhmətlik məni çox istərdi, çünki məndən savayı bir özgə övladı yox idi. C. M.. <Cahan:> İndi Allah bilir ki, nə iş görür, rəhmətlik on iki ildir ki, ölübdür. Ü. H.. 2. Bu söz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cənnətlik — bax behiştlik. ◊ Cənnətlik olsun! – yeri cənnət olsun! (ölmüş adam haqqında). <Qadın:> Kişi çox başlı adam imiş, cənnətlik olsun! M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmfürsətlik — is. Tündxasiyyətlik, tündməcazlıq, tez özündən çıxma; hövsələsizlik. Həbibə xala dilləndi: – Almaq istəyir, çox kəmfürsətlik eləyir, ay oğul. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şərbətlik — is. Şərbət hazırlamağa lazım olan, şərbətə yarar. Şərbətlik ədvə. Şərbətlik şirə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəlvətlik — is. Xəlvət məqam, xəlvət şərait, fürsət. Ev xəlvətlikdir. – Dilən onun boynunu qucaqladı . . xəlvətlik idi. M. C.. // Tənhalıq; heç kəs olmadığı vəziyyət, şərait; xəlvət yer. Zakirlə Mehribanın oturduqları xiyaban xəlvətlik idi. H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”